Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...