Tin Văn Hóa
Có rất nhiều định nghĩa cũng như cách hiểu về cụm từ khiêm tốn nhưng chung quy lại, khiêm tốn là “Biết kính trên nhường dưới, không tự mãn...
07/06/2016  | Tin Văn Hóa
Tận tâm là một đức tính quan trọng mà bất cứ ai cũng cần có. Trong công việc, sự tận tâm được thể hiện dưới nhiều hình thức, gồm thời...
07/06/2016  | Tin Văn Hóa
Dũng là không hèn nhát, không sợ hãi, tâm tính không dao động khi đối diện với khó khăn thử thách. Người có tố chất Dũng sẽ có khả năng chịu...
07/06/2016  | Tin Văn Hóa
Chân là một trong 7 tố chất: “Chân – Chính- Trí – Dũng – Khiêm tốn – Tận tâm – Sáng tạo” của con người V&V. Những con người V&V...
07/06/2016  | Tin Văn Hóa
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối...