Tin Văn Hóa
Có rất nhiều định nghĩa cũng như cách hiểu về cụm từ khiêm tốn nhưng chung quy lại, khiêm tốn là “Biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những...
07/06/2016  | Dữ liệu web
Tận tâm là một đức tính quan trọng mà bất cứ ai cũng cần có. Trong công việc, sự tận tâm được thể hiện dưới nhiều hình thức, gồm thời gian đầu tư cho công việc, cách nâng cao năng lực,...
07/06/2016  | Tin Văn Hóa
Dũng là không hèn nhát, không sợ hãi, tâm tính không dao động khi đối diện với khó khăn thử thách. Người có tố chất Dũng sẽ có khả năng chịu được áp lực, luôn bền bỉ và kiên nhẫn để...
07/06/2016  | Công cụ web
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...