Tin Văn Hóa
Có rất nhiều định nghĩa cũng như cách hiểu về cụm từ khiêm tốn nhưng chung quy lại, khiêm tốn là “Biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những...
07/06/2016  | Dữ liệu web
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...