1 2 3 4
Tổng công ty V&V đồng hành cùng Hội sách trực tuyến quốc gia 2022
Hội sách trực tuyến quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần Phát triển giải pháp giáo dục Vivi Education trực thuộc Tổng công ty V&V - Vitranet24 thực hiện. 
Xem chi tiết
Hội thảo công nghệ V&V Tầm nhìn công nghệ và định vị chiến lược 2022-2025
Hội thảo công nghệ Tổng công ty V&V- Vitranet24 được định hướng tổ chức thường niên hàng năm, với mong muốn tập hợp sức mạnh công nghệ trong toàn tổng trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải pháp, sản phẩm cốt lõi chủ chốt phục vụ hiện tại và tương lai
Xem chi tiết
Vị trí tuyển dụng
Hạn nộp hồ sơ (30/09/2016)
Hạn nộp hồ sơ (20/09/2016)
Hạn nộp hồ sơ (30/09/2016)
Hạn nộp hồ sơ (30/09/2016)
Hạn nộp hồ sơ (30/09/2016)
Hạn nộp hồ sơ (15/06/2016)
Hạn nộp hồ sơ ()
Hạn nộp hồ sơ ()
Trang 1/5  1 2 3 4 5   Trước | Sau
TÌM KIẾM VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Select date in calendar
Select date in calendar
call
KHÁCH HÀNG VIVICORP
Chúng tôi có vị trí
phù hợp với bạn
Hãy tìm hiểu ở bên nhé!
Ghi chú : Bài hát truyền thống thường được hát trong các buổi sinh hoạt tập thể của Công ty