Tư vấn thiết kế web
Lazy Loading là một kỹ thuật lập trình thường được sử dụng trong thiết kế web, lập trình ứng dụng để trì hoãn việc khởi tạo của một đối tượng cho đến khi điểm cần thiết để load(tải)...
11/06/2015  | Tư vấn thiết kế web
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...