Tin tuyển dụng
Để áp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Hà Nội, chúng tôi cần tuyển dụng và đào tạo gấp Chuyên gia thiết kế giao diện mỹ thuật web có kinh nghiệm làm việc tại...
30/06/2013  | Tin tuyển dụng
Để chăm sóc, phục vụ khách hàng tốt hơn và đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, thiết kế web Vivicorp cần tuyển dụng 01 nhân viên kinh doanh làm việc tại văn phòng Hà Nội.
01/09/2013  | Tin tuyển dụng
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...