Công ty V&V chia sẻ tố chất CHÂN của người V&V

01/12/2018  | 

Chân là một trong 7 tố chất “Chân – Chính- Trí – Dũng – Khiêm tốn – Tận tâm – Sáng tạo” của con người V&V. Những con người V&V sẽ khởi đầu từ chân chính của bản thân để đạt được sự sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

Tìm hiểu về tố chất CHÂN của V&V

Chân là nhận thức đúng những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh. Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực. Những con người như vậy là những con người Chân.

Nhận thức khái niệm chung: Trước hết CHÂN là một trong những đặc tính bản chất nhất của thế giới. Mọi vật chất, đối tượng, con người, tổ chức v.v. đều phải có đặc tính CHÂN để hình thành và tồn tại bền vững.

Quan điểm của công ty

1/ Nhận thức đúng những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình;

2/ Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh;

3/ Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực.

Chân là một tố chất vô cùng cần thiết ở mỗi người. Đặc biệt, với một con người V&V, Chân được xem là tố chất đầu tiên khởi dầu cho mọi tố chất. Hiểu và có được tố chất này, các Vivier sẽ tiến xa và phát triển hơn nữa trong công việc và sự nghiệp của mình.

Like Bản tin V&V
Công ty V&V thông báo tới quý khách từ ngày 29/8/2019 đến hết ngày 2/9/2019 chúng...
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...